• anerkendelse
  • cirkulforst
  • faellesskabet
  • inklusion
  • klasseledelse
  • multivers
  • systemisktnkning
  • trivsel

FacebookFacebook
LinkedinLinkedin

Den inkluderende skole

1-DSC 0013Den inkluderende skole giver mange udfordringer. Skoler står overfor krav om øget rummelighed og inklusion, men
uden at få tilført ressourcer til dette.

Ganske få lærere og pædagoger har fået ekstra uddannelse i at skabe mulighed for inklusion. Dette giver en udfordrende og til tider vanskelig hverdag i skolen og dertil risiko for stressede lærere, pædagoger og elever.
Hvilke metoder og redskaber kan en skole sætte i værk for at opnå en øget rummelighed og inklusion?
Med systemisk tænkning danner vi en helt ny måde at anskue problemerne på, og giver os selv redskaber til at tackle den mere udfordrende hverdag i en klasse og på en skole.


Den systemiske tænkning giver os mulighed for at tænke i systemerne rundt om barnet med en anerkendende tilgang. Dette kræver en fælles referenceramme hos lærere og pædagoger, da det er en anden måde at anskue problemstillingerne på.
Hvordan kan vi fremme den systemiske tænkning som et grundlæggende fundament, arbejde således at barnet ikke bliver løsrevet fra den helhed, hvor problemerne opstår og derigennem skabe mulighed for at opnå ændret adfærd og øget inklusion i fællesskabet?
Dette vil være udgangspunktet i de oplæg og foredrag, som systemisk-consult tilbyder til skoler, institutioner, lærer- og pædagogseminarer og indenfor skoleledelse.